Tæthedstest
trykprøve

Trykprøvning og tæthedskrav BR18

Siden den 1. april 2006 er energikravene i bygningsreglementet blevet skærpet og stadigt flere kommuner stiller, i byggetilladelsen,  krav om dokumentation for at nybyggeri opfylder bygningsreglementets krav til lufttæthed.


Reglementet BR10/BR15/BR18 stiller krav til bygningens tæthed, det vil sige, at håndværkere, entreprenører samt byggeriets øvrige parter, skal sikre at bygningens tæthed overholdes.


Tæthedskravet er defineret som luftskifte målt i liter, sat i relation til bygningens bruttoetageareal i m2, og må ikke overstige 1,5 l/sm2 ved en trykprøvning på 50 Pa (for lavenergibygninger 2015 eller bygningsklasse 2020 må luftskiftet ikke overstige 1,0 l/sm2 hhv. 0,5 l/sm2), målt som et vægtet gennemsnit af over- og undertryksmåling.


Ved en blower-door test sættes bygningen under tryk (både over- og undertryk ), og den luftmængde der undslipper bygningens klimakærm (væg, gulv og loft) måles, og der beregnes en værdi for bygningens tæthed.  Der udarbejdes en rapport, der viser hvorvidt bygningsreglementets tæthedskrav er overholdt eller ej.

Vidste du, at ...


  • Ved ombygninger,renovering og genopbygning, som omfatter mere end 80% af den samlede bygning, kan myndigheder stille krav om dokumentation af tæthed.


  • Kravene til lufttæthed i nye bygninger er jf BR 10 på 1,5 l/sm2, og 1,0 l/sm2 for bygninger opført efter BR 2015, medens det er 0,5  l/sm2 for bygninger opført efter 2020. Alt sammen ved trykdifference på 50 Pa.


  • Det også kan være en god ide at få udført trykprøvning på ældre bygninger ved mistanke om større lækager og utætheder.