Certificering

Certificering

Vi er certificeret af byggeriets kvalitetskontrol, og certificeringen omfatter den overvejende del af de udførte ydelser.


Certificeringen sikrer og godtgører over kunden, myndigheder og andre interessenter – at vi har opbygget og implementeret et kvalitetsstyrings-system, der efterlever kravene i DS/EN ISO 9001 med de præciseringer, der fremgår af Energistyrelsens krav til virksomheder, der udfører energimærkning.


Yderligere sikrer certifcerigen at vi fastholder en proces, hvor kvaliteten af de udførte ydelser sættes i fokus.

Vidste du, at ...


Ved ombygninger,renovering og genopbygning, som omfatter mere end 80% af den samlede bygning, kan myndigheder stille krav om dokumentation af tæthed.


Kravene til lufttæthed i nye bygninger er jf BR 10 på 1,5 l/sm2, og 1,0 l/sm2 for bygninger opført efter BR 2015, medens det er 0,5  l/sm2 for bygninger opført efter 2020. Alt sammen ved trykdifference på 50 Pa.


Det også kan være en god ide at få udført trykprøvning på ældre bygninger ved mistanke om større lækager og utætheder.