Tilskud energieffektivisering
syn&skøn

Bygningspuljen åbner igen for ansøgning d. 16.03.22

Du kan - udover tilskud til vores energimærkning - få tilskud til følgende:


Skift til varmepumpe

 • Luft til vand-varmepumpe
 • Jordvarmepumpe
 • Luft til vand- eller jordvarmepumpe i kombination med ventilationsanlæg


Isolering (kun hvis dit hus har energimærke E, F eller G)

 • Udvendig isolering af massive og lette ydervægge. Gælder ikke hulmur og kældervægge.
 • Efterisolering af tag og loft inkl. skunkvægge, flade tage og skråvægge mod tag
 • Isolering af terrændæk
 • Udvendig isolering af sokkel ved terrændæk


Vinduer (kun hvis dit hus har energimærke E, F eller G)

 • Udskiftning af facadevinduer og ovenlysvinduer
 • Montering af forsatsramme eller koblet ramme på eksisterende eller nyt vindue med 1 lag glas


Optimering af husets drift (kun hvis dit hus har energimærke E, F eller G)

 • Mekanisk ventilation
 • Varmegenvinding via varmepumpe
 • Vandbårent radiatoranlægKontakt os og hør nærmere, og få også op til kr. 3.000,- i tilskud til det energimærke vi udarbejder, og som danner grundlag for din ansøgning om tilskud.

Vidste du, at ...


 • Bogstavet på energimærkningsskalen siger ikke noget om, hvor dyrt det er at opvarme huset, men udelukkende noget om hvor stort energirforbruget er til opvarmning, ventilation og varmt brugsvand.


 • En 100 m2 G-mærket bolig (f.eks i Aalborgområdet hvor fjernvarmen er billig), godt kan have en lavere varmeudgift end en 100 m2 A-2010-mærket bolig i et område med dyr fjernvarme.


 • Vi bruger 40 % af vores energiforbrug i bygningsmassen, og heraf 51 % i de private boliger.


 • Der er måsætning om 40 % reduktion af CO2 udslippet frem til år 2020, og at varmeforsyningen i år 2035 skal gøres helt fri af fossile brændstoffer.