Syn & Skøn
syn&skøn

Syn og Skøn byggeri

Parterne i en byggesag (bygherre, bygherrerådgiver og entreprenør) bør i kontrakten have valgt at gøre brug af en eller flere af de fire standardkontrakter AB18, ABT18, ABR18 eller AB Forbruger, hvorved tvister skal søges løst i Voldgiftsnævnets regi.


Men ofte er nævnet en dyr og tidskrævende instans at gøre brug af, hvis f.eks vejrfølsomme bygningskonstruktioner (som f.eks tag) ikke bliver færdiggjort som følge af tvistigheder og strid.


Vi tilbyder derfor muligheden for et privat syn & skøn med mægling (mediation), hvor der - af hensyn til det fortsatte samarbejde omkring byggeriet - sættes fokus på at alle parters perspektiv og interesse søges bevaret bedst muligt. Skal dette syn og skøn med mediation give mening, er det derfor tilrådeligt, at man lægger kompetancen for en afgørelse over til os, og at alle parter tiltræder afgørelsen.


Vores forudsætninger og kvalifikationer herfor er bl.a. en beskikkelse som sagkyndig i småsagsprocesser, i henhold til restsplejelovens § 404 stk. 3

Vidste du, at ...


  • Forlig og mægling i langt de fleste tilfælde er den bedste, billigste og mest sandsynlige udgang på tvistigheder i byggesager.


  • En typisk voldgiftssag med en sagsgenstand på op til 200.000,- kr, koster 30.000,--50.000,- kr. inkl. nævnsgebyr og syn/skøn.....


  • Hertil kommer de advokatsalærer som parterne hver især måtte afholde.