Energimærkning
energimærke

Energimærke boligejer

Ved færdigmelding af nybyggeri, salg eller udlejning af din bolig (helårshus, ejerlejlighed, andelsbolig eller ideel anpart) skal du vedlægge det lovpligtige energimærke på ejendommen.


Et energimærke er en vurdering af ejendommens energimæssige tilstand, samt en beregning af, hvad en gennemsnitsfamilie (standardfamilie) vil have af energiforbrug i dit hus. Et godt energimærke (på en skala fra A2020, der er det bedste til G som det ringeste), er blevet stadigt vigtigere for opnåelse af god salgspris og kort liggetid (se energistyrelsen pjece nedenfor).


Rapporten som vi udarbejder, har gyldighed i 10 år og indeholder bl.a. rentable besparelsesforslag til, hvordan energiforbruget i ejendommen vil kunne reduceres (dog ikke ved nybyggeri).


Ved salg skal energimærket altid være synligt i din salgsannonce og ligeledes er det udlejers ansvar at udlejningsejendom til stadighed har gyldigt energimærke. Fritliggende bygninger under 60 m2, sommerhuse og fredede bygninger skal ikke energimærkes.


Prisen for energimærkning afhænger af størrelse, og alder på din bolig, ring for uforpligtende tilbud.

Vidste du, at ...


  • Bogstavet på energimærkningsskalen siger ikke noget om, hvor dyrt det er at opvarme huset, men udelukkende noget om hvor stort energirforbruget er til opvarmning, ventilation og varmt brugsvand.


  • En 100 m2 G-mærket bolig (f.eks i Aalborgområdet hvor fjernvarmen er billig), godt kan have en lavere varmeudgift end en 100 m2 A-2015-mærket bolig i et område med dyr fjernvarme.


  • Vi bruger 40 % af vores energiforbrug i bygningsmassen, og heraf 51 % i de private boliger.


  • Der er måsætning om 40 % reduktion af CO2 udslippet frem til år 2020, og at varmeforsyningen i år 2035 skal gøres helt fri af fossile brændstoffer.