Certificering
BYG INVEST

Certificering

Vi er certificeret af byggeriets kvalitetskontrol, og certificeringen omfatter den overvejende del af de udførte ydelser.


Certificeringen sikrer og godtgører over kunden, myndigheder og andre interessenter – at vi har opbygget og implementeret et kvalitetsstyrings-system, der efterlever kravene i DS/EN ISO 9001 med de præciseringer, der fremgår af Energistyrelsens krav til virksomheder, der udfører energimærkning.


Yderligere sikrer certifcerigen at vi fastholder en proces, hvor kvaliteten af de udførte ydelser sættes i fokus.

Vidste du, at ...


  • Ved ombygninger,renovering og genopbygning, som omfatter mere end 80% af den samlede bygning, kan myndigheder stille krav om dokumentation af tæthed.


  • Kravene til lufttæthed i nye bygninger er jf BR 10 på 1,5 l/sm2, og 1,0 l/sm2 for bygninger opført efter BR 2015, medens det er 0,5  l/sm2 for bygninger opført efter 2020. Alt sammen ved trykdifference på 50 Pa.


  • Det også kan være en god ide at få udført trykprøvning på ældre bygninger ved mistanke om større lækager og utætheder.

Copyright © All Rights Reserved

Find os

Sidenavigation

BYG INVEST - v. Henrik Adamsen

Bygaden 63, 8300 Odder, Denmark

+45 5340 2590