Bedre Bolig

Bedre Bolig Rådgiver

"BedreBolig" er en nyere ordning, som skal gøre det enklere og mere overskueligt for danske boligejere at energirenovere. Formålet er at motivere boligejere til energirenovering ved at give dem mulighed for en samlet kvalificeret løsning til at energiforbedre hjemmet.


Initiativet består overordnet af to faser. etableringen af en såkaldt ”one stop shop”, der skal gøre det nemmere for boligejeren at gennemføre energirenovering af boligen, mens ordningens anden fase handler om at fremme finansiering af energibesparelsesprojekter.


Som BedreBolig-rådgiver kan vi tilbyde dig en samlet rådgivning til gennemførelse af energirenoveringer i boligen. Rådgivningen omfatter således tekniske forhold, den finansieringsmæssige side og ikke mindst den praktiske gennemførelse af en energirenovering.


Du får således hjælp  gennem hele processen med energirenovering af din bolig således at denne sker på mest betryggende vis.

Vidste du, at ...


  • Bogstavet på energimærkningsskalen siger ikke noget om, hvor dyrt det er at opvarme huset, men udelukkende noget om hvor stort energirforbruget er til opvarmning, ventilation og varmt brugsvand.


  • En 100 m2 G-mærket bolig (f.eks i Aalborgområdet hvor fjernvarmen er billig), godt kan have en lavere varmeudgift end en 100 m2 A-2010-mærket bolig i et område med dyr fjernvarme.


  • Vi bruger 40 % af vores energiforbrug i bygningsmassen, og heraf 51 % i de private boliger.


  • Der er måsætning om 40 % reduktion af CO2 udslippet frem til år 2020, og at varmeforsyningen i år 2035 skal gøres helt fri af fossile brændstoffer.