Forside

Ønsker du bedste pris, leveringstid og kvalitet?

Kontakt Byg Invest:


v. Henrik Adamsen

Bygaden 63, 8300 Odder


E-mail: info@byg-invest.dk

Telefon: 53 40 25 90

Vores viden, din tryghed!

Vidste du, at ...

  • Du ved salg af din bolig har et 10-årigt sælgeransvar, hvor du som sælger hæfter for skjulte fejl og mangler ved ejendommen. Vi udarbejder tilstandsrapporten og elrapporten, så du sammen med ejerskifteforsikringen fritages for dette ansvar.


  • Du pr. 1. maj 2012, sammen med din tilstandsrapport, skal forelægge køber en elinstallationsrapport, der beskriver din boligs el-installationer.


  • Stadigt flere kommuner, i byggetilladelsen,  stiller krav om dokumentation for at byggeriet opfylder bygningsreglementets krav til luftæthed.


  • Bygningsregelementet BR10/BR15/BR18 stiller energikrav i forbindelse med renovering og ombygning af din bolig.

Om BYG Invest

Byg Invest yder professionel, byggeteknisk rådgivning særligt til private husstande, bl.a  i forbindelse med bolighandel (køb og salg af fast ejendom), samt ved nybyggeri.


Vi udarbejder tilstandsrapporter, energimærker og elinstallationsrapporter,  udfører arkitektarbejde, beregninger, byggeansøgninger, byggetilsyn, samt 1 og 5 års gennemgang ved nybyggeri. Ydermere har vi domstolsstyrelsens sagkyndigbeskikkelse i henhold til retsplejelovens § 404 stk. 3, og medvirker således ved tvister i diverse retsager.

Herudover har vi specialiseret os i kontrol-, prøvnings- og målingsopgaver indenfor byggeriet, hvor vi bl.a. tilbyder tæthedsprøvning (blower-door test), termografering, samt undersøgelser/prøveudtagning for skimmel-svamp.


Gennem effektivitet, omkostningsbevidsthed, og stor faglig indsigt, sikrer vi markedets bedste priser, korte leveringstider og bedste kvalitet. Størstedelen af vores ydelser er underlagt certificeringsordninger fra byggeriets kvalitetskontrol.


I samarbejde med www.boligsagkyndig.nu, dækker vi hele Jylland/fyn.