Forside

 

Ønsker du tryghed og kvalitet?

 

Kontakt Byg Invest:

 

v. Henrik Adamsen

Bakken 7

DK-9500 Hobro

 

 

 

www.byg-invest.dk

info@byg-invest.dk

tel.: 53 40 25 90

 

Vidste du, at ...

- du ved salg af din bolig har et 10-årigt sælgeransvar, hvor du som sælger hæfter for skjulte fejl og mangler ved ejendommen. Vi udarbejder tilstandsrapporten og elrapporten, så du sammen med ejerskifteforsikringen fritages for dette ansvar.

_____::_____

 

- du pr. 1. maj 2012, sammen med din tilstandsrapport, skal forelægge køber en elinstallationsrapport, der beskriver din boligs el-installationer.

____::_____

 

- stadigt flere kommuner, i byggetilladelsen, stiller krav om dokumentation for at byggeriet opfylder bygningsreglementets krav til luftæt-hed.

____::_____

 

- bygningsregelementet BR10 stiller energikrav i forbindelse med renovering og ombygning af din bolig.

 

 

 

 

Vores viden, din tryghed!

Byg Invest yder professionel, byggeteknisk rådgivning særligt til private husstande, bl.a i forbindelse med bolighandel (køb- og salg af fast ejendom), samt ved nybyggeri.

 

Vi udarbejder tilstandsrapporter, energimærker og elinstallationsrapporter, udfører arkitekt-arbejde, beregninger, byggeansøgninger, byggetilsyn, samt 1 og 5 års gennemgang ved nybyggeri. Ydermere har vi domstolsstyrelsens sagkyndigbeskikkelse i henhold til retsplejelovens § 404 stk. 3, og medvirker således ved tvister i diverse retsager.

 

Herudover har vi specialiseret os i kontrol-, prøvnings- og målingsopgaver indenfor byggeriet, hvor vi bl.a. tilbyder tæthedsprøvning (blower-door test), termografering, samt undersøgelser/prøveudtagning for skimmel-svamp.

 

Purus vitae dolor ut eu - Urna pulvinar suspendisse